ข่าวประชาสัมพันธ์
งดจัดการเรียนการสอน (On site) ที่โรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2564
แจ้งนัดหมายนักเรียนมาโรงเรียน
มาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศเรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางเรียน 2/2563
ประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องป
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเรียน
ประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และอุปกรณ
เอกสารประกวดรคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาส
ประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และอุปกร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
การบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 ปี63
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
อัพเดท ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ในวันที่ 22 มีนาคม 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ในวันที่ 20 มีนาคม 2563
ประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร รับสมัครและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ภาษาจีน)
เรื่อง การยื่นความจำนงจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
ขายทอดตลาดโรงงานผลิตน้ำดื่มเมขลา
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมตอบปัญหา (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน)
ประกาศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3